Rozne-fotky9

 

Ulica Juhoslovanskej ludovej armáde"Prvá Padinská ulic"

padina07