padina06

O Padini

 

Padina se nalazi na teritoriji sadašnje Srbije u pokrajini Vojvodina.Padina je jedno selo sa oko 7000 stanovnika koji su 99% slovačke nacionalnosti.Padina je osnovana 1806. godine a osnovali su je slovačke porodice iz centralne Slovačke.

Pre nego što su Slovaci Padinu u 1806. godini naselili,na ovom prostoru se nalazilo naselje sa istim imenom “Padina”.U ovom naselju su najpre živeli Rumuni a onda Srbi. I samo ime “Padina” je srpskog porekla.Ali život na ovom prostoru nije bio lak i zato su se stanovnici odselili.

U tom vremenu Vojvodina je pripadala Austrougarskoj i na tom prostoru se nalazila vojnička granica Osmanskog Turskog carstva.Padina je bila osnovana kao graničarsko naselje sa ciljem,da bi se ojačala vojnička  granica. Situacija na ovom prostoru kroz prvi srpski ustanak protiv Otomanskog Turskog carstva se u 1804. godini destabilizovala.Vojne vlasti Habsburgske monarhije morali su brzo reagovati i odlučili su granicu ojačati.Da bi granicu mogli bolje kontrolisati odlučili su, da će Padinu naseliti sa slovačkim a Samoš sa srpskim stanovništvom.

Vojne vlasti izmerili su 83 zemljišta i sagradili su male kuće od blata,da bi se moglo novo stanovništvo naseliti. Sagradene su bile i opštinske zgrade od kvalitetnog materijala.Tek posle dve godine,Padina je mogla primiti novo stanovništvo,ali pod veoma teškim uslovima.Slovaci u Padinu dolaze u dve grupe.Prva grupa je došla kad je Padina bila osnovana u 1806. godini a druga u 1808. godini.Svaka grupa se sastajala od 80 porodica.To su bile porodice iz Novohradskej,Peštianskej i Gemerskej županije. Samo manji broj porodica došlo je iz Liptovskej i Nitranskej županije.

padi503
padi104

[Padina Home] [Slovensky] [Deutsch] [English] [Srpski] [O Padini] [Slike] [Slovacke strane]