padina08

Dejiny Padine2 Dopredu>>

O Padine


Padina sa nachádza na území dnešného Srbska v provincii (Pokrajina) Vojvodina. Padina je jedna dedina z okolo 7000 obyvateľov ktorý sa 99% Slovenskej národnosti. Padina bola založená 1806 roku a zaľudnili ju Slovenské rodiny zo stredného Slovenska.

Už pred založenim Padine v 1806 roku, sa na tomto mieste nachádzala jedna osada menom Padina. Kde žili najprv Rumuni a potom Srbi. Aj sám názov osady je srbského pôvodu a odvodený je z jej polohy (padina = svah). Ale život na tomto priestore nebol ľahký a preto sa obivatelia odsťahovali.

V tom čase patrila Vojvodina Rakúzku-Uhorsku a na tomto priestore sa nachádzala vojenská hranica Osmansko -Tureckého panstva. Padina bola založená ako hraničná osada, aby sa zosilnila vojenská hranica. Situácia sa na tomto priestore cez prvé srbské povstanie proti Osmansko -Tureckého panstva v roku 1804 destabilizovala. Vojenské vrchnosti habsburskej monarchie museli reagovať a sa rozhodli hranicu upevniť. Aby sa hranica mohla lepšie kontrolovať bolo rozhodnuté založit Padinu so slovenským a Samoš zo srbským obyvateľstvom.

Vojenské vrchnosti vymerali 83 pozemkov a vybudovali nabíjané domčeky pre nových obyvateľov.Vybudované boli aj verejné budovi z kvalitnejšieho materiálu. Pod ťažkýmy podmienkami mohla Padina prijať obyvateľov az po dvoch rokoch. Slováci do Padiny prichádzajú v dvoch húfoch. Prvý húf bol v roku 1806 pri založení a druhý v roku 1808. V každom húfe bolo 80 rodín. Sú to rodiny z Novohradskej,Peštianskej a Gemerskej stolice. Lem menší počet rodín prišiel z Liptovskej a Nitranskej stolice.

padi5
padi102
[Padina Home] [Slovensky] [O Padine] [Fotografie] [Slovenské linky] [O stránky] [Deutsch] [English] [Srpski]